Jenast Emajõe äärde. Üürin korteri ilmselt...

Üürin korteri ilmselt proua von Bergilt. See on vanem daam, kelle üks, 34-aastane poeg on kindral. Maja asub tiheda liiklusega Karlova tänava ääres. /Allmärkus: Gerdruta Wilhelmine von Bergile (snd von Ermes; 1775–1841) kuulus pärandmaja II linnajaos Karlova tänavas Soola ja Lao tänava vahel (hävis Teise maailmasõja päevil). Suur puumaja asus krundil 110, omanikule kuulus ka tol ajal veel hoonestamata Lao ja Karlova nurgakrunt 111./ /---/ Häid kortereid on saada harva ja need on kallid, sest kõik kipuvad Tartusse.