Minevikku jälgimas. K. A. Hermann oli kui...

K. A. Hermann oli kui inimene väga hea mees, kes oma toimetuse liikmeid vahete-vahel ka oma juure kutsus. Ta mängis hästi viiulit ja tema kodu koondusid seekord Tartus kõik noored Eesti üliõpilased ja haritlased. Ei ole liialdus, kui ütlen, et nii mõnigi meie ülikooliharidusega meestest Hermanni toetusel jalule on pääsenud.
Asukoht teoses