Üliõpilasaeg. Ma tean ainult...

Ma tean ainult ühte juhtumit, kui üliõpilane eksamil läbi kukkus. Sellele õnnetule oleks aga professoril olnud ka täiesti võimatu välja anda tõendit vene keele oskamise kohta. Eksaminaatori vähenõudlikule küsimusele, milliseid vene kirjanike teoseid eksamineeritav tunneb, kõlas vastus: „Стихи Гоголя“, s.o. Gogoli luuletusi. Gogol kirjutas aga ju ainult proosat. Vaesele mehele, usuteaduse üliõpilasele, anti uus tärmin. Vigadest õpitakse, sel korral oli tulevane kirikuõpetaja end ette valmistanud ja tegelikult läbi lugenud Turgenevi romaani „Uudismaa“, kuigi saksakeelses tõlkes. Kuid ka seekord läks asi halvasti. Professori küsimusele, mida ta on lugenud, vastas tudeng: “Новая земля“. Muidugi nimetati nii äsja avastatud saari Põhja-Jäämeres, mitte aga Turgenevi romaani, mis kannab hoopis pealkirja “Новь“.

Asukoht teoses