Väliskülalised. Väliskülalistele näidati ka...

Väliskülalistele näidati ka Hella kodulinna Tartut. Suurt vanalinna seal ei ole, aga see-eest Nõukogude ajal oli seal olnud raskepommituslennuväe diviis. Selle komandöriks oli hilisem tšetšeenide liider Dudajev, kes visiitide ajaks, millel Hella osales, küll juba Vene sõjaväeluure poolt raketiga õhku oli lastud, aga peastaabi seinale oli paigaldatud mälestustahvel, mis kinnitas, et komandör oli seal kunagi teeninud. Mälestustahvel varastati varsti ära, aga seinale jäi tumedam koht, mida sai väliskülalistele näidata, et näe, siin oli.
/---/
Juba ülikoolipäevil oli ta kuulnud sellest suletud Nõukogude linnast, kus vaatamata repressiivsele riigikorrale tehti maailmatasemel teadust.

Teosest
lk 124–125