Eesti rahva kannatuste aastad Siberis. Mulle tehti ettepanek...

Mulle tehti ettepanek hakata KGB-ga koostööd tegema, millest keeldusin. Edasi viidi mind Tartu Jaani kiriku vastas oleva vangla üksikkongi, kus tegin ära oma viimase riigieksami. Et mu onu prof Felix Lepp päästis vanglaülema kolmeaastase lapse elu õige diagnoosiga (meningiit), siis võimaldati mul teha riigieksam tema kabinetis. Komisjoni juuresolekul tehtud viimane eksam andis võimaluse mul saada keskkooli lõputunnistuse.

Jaani kiriku juures olevast vanglast viidi mind üle Veski tn naistevanglasse ja juuli alguses saadeti Tallinna.