Eesti rahva kannatuste aastad Siberis. Käisin siis Tartu...

Käisin siis Tartu I algkoolis Kroonuaia tänavas. See oli tütarlaste kool. Iga esmaspäeva hommikul enne tunde oli kogu koolil saalis 15-minutiline kogunemine. Saali sisenesime paari kaupa rivis, iga klass eraldi, klassijuhataja oma klassi ees. Algkoolis oli kuus klassi. Saalis luges kooli juhataja Johannes Tammkivi väikese lõigu piibliloost ja me laulsime ühe kirikulaulu. Siis soovis kooli juhataja meile kõigile Jumala nimel head õppenädalat ja me lahkusime rivis. Nädala teisel päeval, enne esimese tunni algust, kui õpetaja sisenes klassi ja me pingist püsti tõusime, jäimegi seisma ja laulsime ühe salmi sellest kirikulaulust, mida õpetaja ütles. Nii et kaks õppeaastat olin saanud koos üldõppeainetega ka kiriklikku õpetust.

Kolmandal õppeaastal 1940–1941, kui oli kehtestatud nõukogude võim, kadus usuõpetus ja meie tütarlastekool muudeti segakooliks. Koolist kadus ilus, harmooniline kodutunne.