Eesti rahva kannatuste aastad Siberis. Kohe pärast sõda...

Kohe pärast sõda oli Tartu turuplatsi serva Poe tänava ette ehitatud suur tribüün. See oli laudadega üle löödud ja valgeks lubjatud palkkonstruktsioon, kuhu võis mahtuda paarsada võimumeest. Tagaseinale riputati hulgaliselt riigimeeste pilte, ette loosungeid ja punalippe. /---/

Järgmiseks aastaks lõhuti see suur palkehitis maha ja tehti uus tribüün turuhoonele lähemale. See oli nüüd juba betoonehitis, et ei mädaneks, ei idaneks ega teeks pauku. See osutus heaks vabaõhukusilaks pargi serval. Haises päris hästi.