Eesti Naisüliõpilaste Selts. Lumi, Beata: Enne...

Lumi, Beata:
Enne sõda elasin Kastani tänavas, siis prof. Parise juures Tiigi tänavas (keemiaprofessor Paris oli isa tuttav EÜSst), Kitsal tänaval ja ülikooli peahoone vastas viimasel korrusel, see on praegu Postimehe maja. Keskmine tudengituba maksis kuus 20–25 krooni (selle hulgas oli ka tee) ja söök oli väga odav. Sellel ajal õppisin selgeks kohvikus käimise ja muu sellise – pärast loenguid mindi alati üheskoos kohvikusse.