Tuglase tööpäev. Kui Tuglas Treffneri...

Kui Tuglas Treffneri koolis tundide ajal „Noor-Eesti“ esimese albumi korrektuurveerge luges, ei võinud ta veel teada, et hiljem tema ning ta mõttekaaslaste tööd ja ideed arvatakse kohased huvi äratama üksnes hullumaja arstides. Aga kui säärasedki otsustused olid langetatud, et takistanud need „arvustuslikud hundirattaheitmised“ veelgi julgema kirjandusliku ürituse kallale asumast. Teoksil oli „Noor-Eesti“ ajakirja väljaandmine.

Teosest