Kaugeim linn on Eestis Tartu. Tartu vaim on...

Tartu vaim on tartlaste asi, nemad teavad täpselt, mis või kes see parasjagu on, kui üldse on. Meile muide võib ta hoopis isemoodi kätte paista...

Kui vaimuga ei õnnestu, katsutakse Tartut määratleda Tallinna kaudu. Sellega tegelevad peamiselt tallinlased, kelle seas on mitmeidki endisi tartlasi. Nad usuvad end tegutsevat põhimõttel – kirjeldada tundmatut tuntu kaudu. Mida Tallinnas on ja mida vist Tartus ei ole, mis Tallinnas toimub ja mis Tartus jääb teadupärast toimumata.
/---/
Me võime rahulikult Tartut vaadelda kui omaette nähtust, sõltumata näiteks mingist alandavast võrdlusest Tallinnaga. Võib ju läheneda Tartule kui linnale ühe keskajal levinud mõtteviisi järgi, mille kohaselt linn olevat kosmiliste struktuuride mikrokosmiline koopia. Nii on Tartu keskpunkt kuskil üleval täpselt ja poole suuremalt paika pandud ning Tartu tegelik keskus on tolle taevavõlvikeskuse maine vaste.

Keskuses suudlevad tudengid. Kui needsamad tegelased suudleksid Tallinnas, oleksid nad beib ja ärikas, aga Tartus on nad muidugi üliõpilased.
 

Asukoht teoses
lk 1748–1749