Leegitsev täiskuu. Laternavalguses tänavad olid...

Laternavalguses tänavad olid täis õllelõbusat rahvast. Esindatud oli kogu Tartu rahvaspekter, alates eri nahavärvi räpasest Zavoodi kontingendist ja uute bemmidega nolkidest ning lõpetades Barclay-pensionäride ja purjus turistidega. Noormees ja neiu läksid tantsima, mõned peatusid „suudlejate” ees ja matkisid nende poosi, teised trotsisid kokat-rummi lutsides raekoja trepil külma, kolmandad istusid kusagil õlleka suitsuvines ja mina mõõtsin mornilt lume alt välja koorunud asfalti.

Asukoht teoses