Põhjala logiraamat. Parim osa sellest...

Parim osa sellest oli üliõpilaste kartser.

Seda kasutati kuni 1800. aastate lõpuni, üks katusealune tuba peahoone viimasel korrusel, kuhu isoleeriti õiguserikkumistega hakkama saanud tudengid.

Raamatute tagastamata jätmise korral anti kolm päeva, naise solvamise puhul – umbes nädal, kui võideldi – duelli peeti potentsiaalselt surmavaks – pandi kolmeks kuuks kinni jne.

Väga mõjuvad olid originaalsed, kinnipeetute poolt graveeritud graffitid seintel, need olid muljetavaldavad...