Mait Agu. Üks kuulujutt aga...

Üks kuulujutt aga seostus tollal sissejuhatust üldkeeleteadusesse lugenud professor Paul Aristega. Rein Veidemanni sõnul oli siis ja ka hiljem teada, et professori lemmikud olid noormehed. Loengus pani ta noormehed alati esimestesse pinkidesse istuma ja valis lisaks välja mitmed poisid, kellega käis kohvikus. Üks neist oli ka Rein Veidemann, kelle sõnul oli vaestel tudengitel tore Ariste kulul kohvi juua, saiakesi ja isegi lõunat süüa ning kuulata kõbusat vanainimest, nagu ta iseenda kohta tavatses öelda.

Oma eruditsiooniga oli Ariste meile muidugi Jumala eest, ütles Veidemann.

Asukoht teoses
lk 58