101 Eesti pühakoda. Tartus Lille tänaval...

Tartus Lille tänaval asuv adventistide kirik pole üldse pühakoja moodi, pealegi paistab, nagu oleks ta oma asukohta ära eksinud. Tuleb aga meenutada, et kuni Teise maailmasõjani oli ümbruses päris tihe puithoonestus nii kahel pool Lille tänavat kui ka Riia tänava mäepoolsel küljel. Samal ajal aga terendas linnakekuse laienemine sinnakanti – sellest annab tunnistust Kaitseliidu maja (arhitektid Elmar Lohk ja Alar Kotli, 1939–1940).
/---/

Karlsruhe tehnikaülikoolis õppinud Matteus tuli 1926. aastal Tartu linnaarhitektiks. Liialdamata võib öelda, et tema tõi Tartusse ka moodsa arhitektuuri. Seni olid siin ainuvaltsejaks Esimese maailmasõja eelsed traditsioonid.
Adventistide kirik on üks esimesi Matteuse Eestis projekteeritud hooneid. /---/

Matteust on ikka seostatud funktsionalismiga, kuid tegelikult võttis ta Saksamaalt kaasa ka ekspressionistlikke vormivõtteid. Selle selgeimaks näiteks oli 1927. aastal kavandatud Tartu ujula Emajõe ääres.

Asukoht teoses