Enam looja kui sõber. Tollal oli niisugune...

Tollal oli niisugune süsteem, et sisseastumisel eelistati neid, kel oli vähemalt 2-aastane tööstaaž. Viimased käisid hommikuti loengutel, meie, keskkoolist tulnud, käisime hommikuti tööl ja õhtupoolikul loengutel. Enamus poisse suunati metsakombinaati Võru maanteel. Tuli töötada estakaadil ja tirida lindil jooksvaid palke. Mina olin spordipoiss ja sain hakkama, aga Kuno Otsusele oli see ikka selgelt üle jõu käiv.
/---/
Vahel sai käidud Matiga pärast loenguid ka Toomemäel hulkumas, sageli peedike taskus. Tal oli siis vahel juba tuttavaid mehi pingi peal ees, seal oli lootust kohata näiteks Artur Alliksaart. Küllap teda sellepärast sinna tõmbaski.
Asukoht teoses