Valitud värsid A.D. 1987-1997

Selle teose luuletused: