Epigramme, IV

Selle allikteose luuletused:

Voorimees lk 16