Supilinna armastajad, I. Poiss avastas kaks…

Poiss avastas kaks uut sajalist tänavat oma kallis linnas – Jaama ja Jalaka, üks Ülejõel, teine kaugel Ropkas. Ja Võru tänava numbrid ulatusid üle kahesaja! See tegi Tartust suurlinna.

/---/ Kõige kaugemale küündis piiritänav Komsomoli, mida hüüti ka Komsomolkuse uulitsaks. Selle viimane maja kandis numbrit 76, see oli Naha- ja Jalatsikombinaadi galanteriitsehh, kuid siis sai Komsomol otsa, kuna jõgi tuli ette. Pikkuselt teise, samuti piiriuulitsa, Tähtvere, lõikas 65. numbri taga ära prügimägi.

Teosest