Söödist Econi. Juba koolipõlves hakkasin...

Juba koolipõlves hakkasin käima Kirjanike Majas, Eesti viimase pääministri Uluotsa endises elupaigas Õpetaja tänaval Vanemuise pargi ääres. Mul on meeles üks esimesi kordi. Siis oli just ilmunud Lehte Hainsalu luulekogu ja Lehte Hainsalu Kirjanike Majas ise esines, noor ilus naine. Ilus on ta praegugi...  /---/  Tartu Kirjanike Majas hakkas olema igasugu kokkusaamisi ja arutelusid, näiteks arutlus sellest, mis asi on sotsialistlik realism, aga õnneks või õnnetuseks olen ma unustanud kõik, mis sääl selle kohta räägiti.

Asukoht teoses
lk 8–9