Loomade peal katsetatud inimene. Katkend luuletusest. kui on eestis.... Katkend luuletusest