Draama Liivimaal. Polnud seepärast ime...

Polnud seepärast ime, et ka ülikooli rektor oli tõsiselt mures eelolevate pidustuste pärast, sest juba mõnda aega oli ta tähele pannud, et võitlus slavismi ja germanismi vahel paistis üliõpilaste hulgas järjest tugevnevat. Ülikoolielus etendasid tähtsat osa traditsioonid ja ideed, mis pärinesid juba ülikooli asutamise ajast. Vene valitsus teadis, et need traditsioonid on suureks takistuseks Baltimaade venestamiskatseile. Võis ette näha, et sel pinnal võib tekkida koguni rahutusi. Oli vaja valvel olla. Vana kuulus Tartu ülikool, kas ei olnud see just õige paik ja kants neile, kes agiteerisid panslavismi ideid Baltimail? Ülikooli rektor pani igatahes õige teraselt üliõpilaste vastuolusid tähele. Professorid, kes enamasti kaldusid üldise saksameelsuse poole, toimisid samuti... Kes teab, kas noorus saabki pidama, kui ta sööstab poliitilisse võitlusse?

Teosest