Novumi eksporttapamaja ja vorstivabrik. 14. detsembri pärastlõunal...

14. detsembri pärastlõunal õnnistati tapamaja tegevus piduliku lõuna ja selle juurde kuulunud rohkete toostidega sisse Ressourceʼi saalis.

Alates 1902. aasta novembri lõpust kuni detsembri lõpuni töödeldi tapamajas 491 siga, 4 veist ja 5 vasikat. /---/

Tapamaja rajati Tartu lähedale Riia maantee äärde endise Novumi kõrtsi ruumidesse ja alustas tööd 1902. aasta novembri lõpul. Juba 1903. aastal tuli ettevõttel silmitsi seista majanduslike raskustega, millest ei õnnestunud välja tulla. Oodatust suuremad kulud, ekspordikõlblike loomade vähesus ja madalale langenud peekonihind sundisid omanikke 1905. aasta oktoobris võtma vastu otsuse ettevõte likvideerida.