Tädi Linda Lossmann. Käisin sealt koos...

Käisin sealt koos Linda poegadega Tartu 10. 7-aastases Koolis, mis asus Aia tänaval Vanemuise teatri vastas. Õppetöö toimus kahes vahetuses: pool aastat hommiku-, pool aastat õhtupoolikul. Laupäev oli töö- ja ka koolipäev.

Sügiseti ilmusid Tartu linna kuulutustaradele ja -tulpadele suured plakatid – pioneeride maja ja noorte naturalistide jaam kutsusid õpilasi huviringidesse, mis olid tasuta. Tingimuseks oli, et hinded pidid huviringi astujal olema korras.
Asukoht teoses
lk 379–380