Mälestused, II. Külma Peterburi ja...

Külma Peterburi ja Kroonlinna järele oli hubane ja soe viibida Tartus. Koguni armas. Ses vaikses ülikooli-linnas tundus endine romantism ja idealism, mis puudus juba täiesti Peterburis ja Kroonlinnas. Tartu õppiv noorsugu oli veel kaugel noist materjaalseist huvidest: revolutsiooni pettumus polnud veel jõudnud nende hingi mürgitada.
Olin jälle õnnelik.