Üliõpilasaeg. Meie ajal olid...

Meie ajal olid ametlik ja mitteametlik üliõpilaselu näiliselt ületamatus vastuolus. See tulenes sellest, et tegelikult puhtsaksa üliõpilas- ja akadeemiline elu, kogu ülikool ja üliõpilasriik olid Vene valitsuse all, venelastel aga puudus vähimgi arusaamine nii sellest, mida meie, sakslased, akadeemilise vabadusena mõistsime, kui ka sellest, mida tähendab üliõpilaselu üldse. See näiliselt ületamatu lõhe oli ületatud aga nii, et kõik juhtivad ametikohad ülikoolis olid sakslaste, kohati koguni riigisakslaste käes. Rektor, prorektor, sündikus jne. olid sakslased, enamik neist ka korporatsioonide vilistlased. Praktika lepitas vastuolud, ja kõike, mis Vene ülikoolikorraldusega kokku ei sobinud, käsitleti ametlikult ja näidati paberil kui mitteeksisteerivat.
Asukoht teoses