Õpetajate Seminari hoone

Tiitel: 
Madisson, Alar. Õpetajate Seminari hoone. Foto
Fotograaf: