Serafima ja Bogdan. Linnart noogutab ja...

Linnart noogutab ja viipab eemalolevalt käega.

Temast saabki mees, kes Bhagavadgita ja paljud muud orientaalsed tähtteosed eesti keelde tõlgib, kasutades alati võimalikult originaalseid algtekste ja otsides muudest tõlgetest vaid hädapärast tuge. Veerand sajandit pärast kohtumist peahoone kella all tutvub Linnart dalai-laamaga ja saab Tiibeti eksiilvalitsuse üheks Euroopa eestkõnelejaks. Kui Linnarti juures on pidu, seisab takso kasvõi mitu päeva järjest maja ees ootel, juhuks kui on tarvis kusagile sõita. See kõik toimub võõramaalastele suletud linnas, mille sõjaväelennuväljalt tõusevad õhku tuumarelva kandvad strateegilised pommitajad.

Asukoht teoses