H. Treffneri kool ja selle osa reaalsuses. Et selle kooli...

Et selle kooli kasvandikeks olid ülekaalus väljastpoolt Tartut pärinevad õpilased, tuli kooli juurde juba algusest peale pansionaat sisse seada. Kogu selle tegevuse kohaks sai neljakorruseline kivimaja Tartus Hobuse tänavas nr. 2. See enne hotellina kasutatud maja suutis vaevu aasta kolme kestel endasse mahutada üha suurenevat kooliperet. Ruumi juurdevõtmist võimaldas maja juurde kuuluv küllalt avar siseõu, mis oli kasutusel olnud sissesõiduhoovina ja kus asetsesid siis ka hobusetallid. Viimaste asemele ehitati nüüd kolmekorruseline üheksaruumiline puumaja, mille kahe alumise korruse ruumid said klassitubadeks, kuna aga kolmandat korrust kasutati magamisruumidena.

Ka kahe maja vaheline vaba ruum võeti uue maja jätkuna ehituse alla. Selle osa alumine korrus sobis söögisaaliks, kuna kolmas korrus andis tarviliku lisa magamisruumidele. Neist kolmanda korruse ruumidest kasutati kahte vahel ka klassiruumidena. /---/

Kogu kooli suurpere ühiseks igapäevaseks keskseks toimimiskohaks sai nüüd Kivi tn. 1 asetseva maja II korrus. See tsaaririigi kulul ehitatud kivimaja oli XVIII sajandi teisel poolel paljude aastate jooksul sagedasti olnud pikemaaegseks peatumiskohaks Vene tsaarinnale Katariina II-le ja ta saatjaskonnale, et siitkaudu kohapeal isiklikult õhutada ja kontrollida riigivalitsuse ülesannete täitmist. Pärastpoole sai maja eraomandiks, sellisena kuulus ta möödunud sajandi lõpul Faurele, kellelt H. Treffner teise korruse oma koolile üüris. Seal oli ruumi kõigepealt 6–7 kooliklassi jaoks. Korruse keskset osa täitis aga suur stiilne (varaklassitsistlik) saal marmorseks imiteeritud seinte, kauni lae, parkettpõranda, kõrge valge ahju ja avara poodiumiga. Samaaegselt ruumide üürimisega Faure majast tuli osa klasse tööle rakendada teistes üüriruumides (Sprengeri majas Peterburi tän., Bergmanni majas Roosi ja Peterburi tänava nurgal ja Kivisilla ligidal asuvas hotellis „Bellevue”). Mõne aja pärast, õpilaste arvu kõrgpunkti puhul, ehitati ka veel Hobuse tänava hoovipoolse maja põhjaküljele paar klassituba juurde.

Nii oli siis sel ajajärgul H. Treffneri erakool üheaegselt käimas viies majas. Tunnid algasid neis kohtades kell 8 hommikul, kella 9-ks voolasid kõik need kollektiivid koos oma õpetajatega kokku Faure maja saali palvuseks, aga ka eventuaalseteks jooksvateks kooliga seotud läbirääkimisteks. Seejärel jätkas iga klass koolitööd oma ruumis.

Asukoht teoses
lk 16–17