Tartu piltpostkaartidel. Suure kliiniku kohal...

Suure kliiniku kohal paiknes 18. sajandi lõpul ühekorruseline kasarmu-laatsaret. Kui maja läks 1805. aastal ülikooli valdusse, ehitati see J. W. Krause ja J. G. Kranhalsi projektide järgi kahekorruseliseks ja siia paigutati niinimetatud kliiniline instituut, mis koosnes kolmest kliinikust – sisehaiguste, kirurgia- ja sünnitusabi kliinikust. 1870. aastail jäi maja pikaks ajaks sisehaiguste kliiniku kasutada. Hoone praeguseni säilinud välisilme pärineb 19. sajandi keskelt. 1995. aastast paikneb hoones Eesti Vabariigi Riigikohus.
Teosest