Päevamured VII. Meie üliõpilaskonna jume. Kuna positiivselt Tartu...

Kuna positiivselt Tartu üliõpilaskond palju pakkuda ei saa, on ta eitavate teisendite poolest õige rikas. Siin toon võõra seletuse järele mõned eitavad küljed esile: „pinna-Palge“ põhimõtte järele – paistavad naabri pahed eriti selgena.
Võõrale on jäänud Tartu noorseltskonna elust mulje, nagu umbes Šanghai oopiumikoobastest: nii erilised on T. üliõpilaskonna vänged joomakombed, nii vähe euroopalik näib harjunule „Euroopa“ elukommetega.
/---/
Meie külalistele on jäänud Tartu naisüliõpilasest mulje: see on olevus, kel nägu lõkendab ja kes joob ning suitsetab „aivan“. Mispärast peab niisugust reklaami enesest tegema? Šanghai koopad on ju küll külgetõmbavad ja rännatakse kaugelt mailt, et neid imestleda. Aga Tartu on ometi enam-vähem Euroopas.