Linnart Mäll ja Juhan Liiv. Üldse olid Mälli...

Üldse olid Mälli ümber koondunud nii nooremad kui ka vanemad Tartu vaimuinimesed: orientalistika üritustel, kus mõnikord oli vaevalt kümme osavõtjat, võis kohata Pent Nurmekunda, Uku Masingut, Villem Ernitsat, Jaan Toomingat, Jaan Kaplinskit, Sven Grünbergi (kellega olin juba varem tuttav) aga noorematest Linnar Priimäge ja mitmeid teisi, kel täna on meie vaimses kultuuris oma kindel koht. Orientalistika ring ja selle tagasihoidlik ruum oli üks Tartu vaimseid keskusi. Ajad, mil kogu keemia ringauditoorium oli budismihuvilisi täis, tulid sootuks hiljem.

Seitsmekümnendatel seisis Mäll kogu keha ja hingega selle eest, et mingi Ida uurimiskeskus ülikoolis säiliks, kuigi seesugune institutsioon oli tolleks ajaks degradeeritud orientalistika laboratooriumiks. Aga Ida õpetus ei kadunud ülikoolist kuhugi.
 

Asukoht teoses