Tuba 116. Kursustel on juhendajad…

Kursustel on juhendajad.
Meie juhendaja on Leida Loone ja ta tundub olevat meeldiv inimene.

Puutun temaga lähemalt kokku siis, kui tehakse kindlaks, mil määral oskavad esmakursuslased vene keelt.

Tema teeb kindlaks ja mina oskan nõutaval määral.
Kahjuks ei ole proua Loonet kauaks. Liiklusõnnetus.

Asukoht teoses
lk 15–16