Murrang. Ning mulle tuli...

Ning mulle tuli Grenzsteini maja meelde Tartu Toomemäe kallakul oma äpardunud keskküttega, oma üsna isikliku arhitektuuriga, mis oli näkkulöövalt maitsevaene, ilma igasuguse stiilipärasuseta. Mulle tulid meelde need inglite pääd, mis Grenzstein kaunistusornamentideks oli tarvitanud, ning ma mõistsin teda nüüd kaunis hästi, seda suurustava loomistahtega kiusakat iseõppijat.
Asukoht teoses
lk 91