Oli kord... Uue „Vanemuise“ jalutusruumi...

Uue „Vanemuise“ jalutusruumi asetati kaks kuju – Koit ja Hämarik, mis said ühele osale Tartu seltskonnast pahanduseks. Need kujud olid ülivooruslikule Tartu seltskonnale veidi napilt riides. Imelik oli aga Koidule pükse jalga ja Hämarikule seelikut selga panna. Ja seepärast ei tulnud kõik teatrisse, kes muidu oleksid tulnud – kui ei oleks neid hädaohtlikke kujusid olnud. /---/

„Vanemuine“ annab Ibseni „Rahvavaenlase“ etenduseks Treffnerile oma kõige odavama koha soodsa hinnaga. Järgmisel etendusel oli see koht „akadeemikuid“ täis ja nad olid oma direktoriga väga rahul. /---/

Jaa – mõtles nähtavasti kroonugümnaasiumi direktor – päris tõsi! Ibsen on ikkagi Ibsen. Kirjanduse „maailmameister“. Kui Treffneri poisid käisid... Lõppes sellega, et Vana-Hugo vahendusel said ka gümnasiastid „Rahvavaenlast“ näha soodsail tingimusil. /---/

Ma ei tea, mitu uneta ööd „Puškinskaja“ direktriss veetis, enne kui ta julges otsustada oma tüdrukud „Vanemuisesse“ saata „Rahvavaenlast“ vaatama. Aga ta saatis. Ja pärast seda käisid kooliõpilased tihti „Vanemuise“ teatrietendustel, ilma et Koit ja Hämarik oleksid nendele suuremat häda teinud.
Asukoht teoses