Ööpäevik. See linn, mis…

Teisipäev, 14. veebruar /2012/

See linn, mis asub seal ümber mõne nurga ja siis alla orgu, peibutades mind õhtute ja ööde kaupa. Senikaua, kuni ta asub seal ümber nurga ja all orus, tundub ta võidetav, ent kui ise sinnapoole minna, mööda Vanemuise tänavat alla laskuda ja temaga silmitsi seista, haarab ta mu kohe oma võimusesse. Ta kasvatab virnrohu kombel oma labürintlikud seinad mu ümber ja olengi kadunud mees selles soo peale rajatud linnas.

Asukoht teoses