Tartu päevik 1928–1941. Männik ja Vasar...

[Aprill 1936.] Männik ja Vasar istuvad kohvik „Ateenas” ning vaidlevad „teaduslike küsimuste” üle. Järsku haarab Männik laualt seltersipudeli ja laseb Vasarale sifooniga näkku. Vasar on jahmunud, tõuseb aga siiski aeglaselt lauast, kõnnib läbi kohviku puhvetini, võtab sealt teise seltersipudeli, tuleb niisama aeglaselt tagasi ja kastab siis Männiku ning kogu ümbruse korralikult läbi. Kõik ligidal istujad saanud oma osa, ka pr. Loorits.

Hiljem seletanud Männik, et teda olevat Kleis Vasarast lahutanud. Kleis ei tea aga kogu loost midagi. Nii et sellele võib järgneda uus „teaduslik vaidlus”.
Asukoht teoses