Koolipoisid. Kui ma Tartu...

Kui ma Tartu tulin, murdus parajasti üliõpilaste elu. Venestamise hoog, mis kõik endised vormid eest ära pühkis, jõudis otsaga ülikooli. Kui palju ta sisuliselt ülikooli elu puudutas, see jäi mulle seekord veel saladuseks, ainult välimust ma võisin tähele panna. Korporatsioonid elasid oma viimaseid päevi. Värvimüts ja pael olid surma mõistetud, tegutsesid ainult mõne nädala, et siis kaduda jäädavalt. Vana burschiilma võis näha õhtu eel, kui päike metsa taha oli vajumas. Sõitsid linnast välja, kõndisid ülikooli ees üksikutes salkades.
Asukoht teoses
lk 19