Koolipoisid. Harilik uisutamise number...

Harilik uisutamise number oli väga lihtne.

Tehti kett. Võeti üksteise käest kinni, kõige suurem jäeti keti otsaks. Selle ümber jooksid teised suure kiirusega ringi ja hirmutasid vastutulijaid, kui oleks tahetud kõiki eest maha pühkida. Tõepoolest aga lasti käed lahti, kui vastujooksja päris ligidal oli.
Teosest
lk 36