Majandusministri lihavõttejänes ja Taara urilad. See tänavune kevad...

See tänavune kevad tuli ikka tõesti teisiti ja hoopis teisiti, nagu laulab Visnapuu. Ei olnud suuremat vihmapladinat, sulistamist ega vulinat, vesi ei kobrutanud vahutades uulitsarentslites ja lumelobjakut nagu ei oleks olnudki tänavatel. See õhuke lumekorrake, mis kattis tänavate kivisillutist, auras kuidagimoodi tähelepanematult ära kui härmatis sooja kevade tuule ja päikese käes. Oli ju talv tõesti õhuke, õhuke kui võivalgus vaeselapse leivakakul. Sellepärast oli ja ei olnud ka hoogu sel kevade tulekul: puudus see harilik, meie kliimale omane visa heitlus taganeva talve ja poisikeseliku ülemeelikusega pealetrügiva kevade vahel.
Teosest