Projektist "Tartu ilukirjanduses"

About the project "Tartu in Fiction"

Tartu Linnaraamatukogus koostatakse alates 2005. aastast kirjandus- ja kultuuriloolist veebilehte “Tartu ilukirjanduses”. Andmebaas sündis ilusast mõttest esitleda Tartut ilukirjanduse kaudu: koondada tekste, kus on juttu Tartu kohtadest, inimestest, Tartuga seotud sündmustest, aga ka tabamata või tabatud Tartu vaimust või muust Tartule iseloomulikust, olgu see tudengid, hakid, aguliarhitektuur või kohvikud või hõng…

Ilukirjandust oleme käsitanud kaunis laialt, haarates selle alla ka mälestusi ja meenutusi, kogumikke, mõnikord isegi mõnd otsa pidi teabekirjanduse kanti jäävaid tekste, nt esseid. Teostest on välja toodud katkendeid. Nii katkenditel kui ka teostel on märksõnad, mille järgi saab huvipakkuvat otsida. Kõik muud materjalid liituvad tekstidega ja illustreerivad neid. Järgmise etapina lisandub Tartu kaart, juurde tuleb Tartu fotosid eri aegadest, lisame ka kunstiteoseid ja muusikapalu. Tulevikus tahame pakkuda vaatajale interaktiivset kaarti, millel liikudes avaneksid vastavate paikade juures eri aegu kajastavad tekstikatked, fotod jm. Kavatseme lisada ka andmebaasis olevate isikute tutvustusi ja raamatute kaanepilte.

Projekti eesmärk on hoida meie kultuurimälu, luua seoseid vaimse ja füüsilise ruumi vahel, tutvustada lokaalajaloolist keskkonda ning aidata õpilast, üliõpilast, uurijat või koduloohuvilist andmete ja allikate leidmisel ja seostamisel. Tulevikueesmärk on tutvustada Eesti kultuuri väljapoole. Ühtlasi haakub meie projekt Tartu kandideerimisega UNESCO kirjanduslinna tiitlile: looming, mis on olemas meie kaardil, võiks tulla esile ka kirjanduse maailmakaardil. Kõige esmasem ja lihtsam eesmärk on aga innustada lugema ja avastama.

Tegemist pole teadusliku andmebaasiga ning see ei saa kunagi valmis ja selle valikud jäävad paratamatult subjektiivseks. Palju jääb välja, sealhulgas ka kirjanduslugu linnaruumiga seostavaid uurimusi (Tartu kohta võiks väga heade näidetena viidata Mart Velskri artiklile “Karlova kirjanduse põhijooned” (Keel ja Kirjandus, nr 1, 2010) ja Henni Ilomäki koostatud raamatule “Tartto: kirjailijan kaupunki” (SKS, 2003)).

Ilukirjanduslikke näiteid Tartu kohta vene keeles võib leida Linnaraamatukogu venekeelse kirjandusblogi rubriigist „Литературный Тарту”.

Ootame tänuga asjalikke märkusi, ettepanekuid, parandusi ja lisandusi (katrin.raid@luts.ee).

Praegu andmebaasis:
923 autorit,
800 proosateost,
372 luuleteost,
132 kogumikku,
3,416 proosakatkendit,
977 luuletust ja
386 fotot.