Karlova apteek

Tiitel: 
Madisson, Alar. Karlova apteek. Foto.
Fotograaf: 
2000. aastad   majad   tänavad