linnud lendavad Toomemäe kohal...

linnud lendavad Toomemäe kohal
konnad krooksuvad Emajõe suus
aru kaotanud arheoloog
näeb soojärves Pisa torni
seda välja kaevama hakates
jääb nähtavale vaid
pintsakusaba
Teosest
lk. 16