Sahibi hiljaks jäänud etteaste. Üks kuuekümnendate-seitsmekümnendate...

Üks kuuekümnendate-seitsmekümnendate Tartu varjatud vaimuelu olulisematest keskustest oli Must Kass. See oli kujundusateljee Küütri ja Kompanii tänava nurgal, ametliku nimega Tartu kaubandusvalitsuse reklaamigrupp, mille ümber koondusid mõnedki Pallase haridusega maalijad, kes avalikust kunstielust ühel või teisel põhjusel eemale olid jäänud.

Uksele, ehtnõukogudeliku kahes keeles asutuse nimetuse alla oli maalitud pisike must kass. Asjatundjale aitas: selles peitus viide sajandialguse Pariisi boheemkonna kõige peenema närviga osa kooskäimiskohale. Apollinaire'i „teisele kodule“.
Teosest